fbpx

Ministerul Economiei și Infrastructurii

În conformitate cu legea cu privire la accesul la informație, CPR Moldova solicită informație adițională cu privire la Parteneriatul Public-Privat (PPP), așa-numitul proiect ”Chișinău Arena”, anunțat recent într-un briefing de presă de către Partidul Democrat din Moldova.

Publicului i-au fost oferite informații despre contribuția statului: s-a anunțat contribuția financiară de 200 milioane lei din buget, cât și terenul de 70 hectare din regiunea satului Stăuceni – proprietate a statului. Totuși, solicităm respectuos clarificări vizavi de aspectul „privat” din acest parteneriat public-privat, și anume:

  • Care va fi modalitatea de selectare a partenerului privat și cum se vor respecta principiile și procedurile de identificare a acestuia. Când urmează a fi lansat concursul de selectare și cum urmează a fi stabilite criteriile în baza cărora va fi petrecută evaluarea ofertelor.
  • Care este componența nominală a grupului de lucru responsabil pentru elaborarea documentelor de licitație și asigurarea unui proces de evaluare transparent și echitabil al propunerilor?
  • Ce eforturi se vor depune pentru atragerea unui investitor credibil și cu experiență relevantă?
  • Care va fi contribuția minimă așteptată a antreprenorului, agentului economic în acest parteneriat? În urma căror evaluări și studii de fezabilitate a fost stabilită această contribuție?
  • Cum a fost identificat proiectul Chișinău Arena drept unul prioritar, pentru care să fie alocată suma de 200 milioane lei din bugetul de stat, plus terenul drept contribuție a statului.
  • Ce consultări publice au avut loc în acest proces, la nivel de comunitatea destinatară a acestei investiții și la nivel național, dar și consultările cu actorii implicați și potențialii beneficiari (federații de sport, asociații de sportivi, artiști, etc)? Solicităm prezentarea concluziilor acestora, a proceselor verbale și lista celor prezenți la aceste consultări – reprezentanți ai statului și ai societății civile. Atât legislația, cât și bunele practici europene obligă autoritățile la aceste consultări.
  • Care sunt etapele următoare, din punct de vedere tehnic, pe care urmează să le parcurgă proiectul dat – perioadele și acțiunile ce urmează a fi întreprinse.
  • Solicităm respectuos să ne prezentați studiile de fezabilitate, inclusiv de sustenabilitate financiară a proiectului, analiza de impact asupra mediului și documentele elaborate în procesul de pregătire al prezentului PPP, în conformitate cu Legea nr 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat, dar și Regulamentul privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat, aprobat prin Hotărârea nr 476 din 04.07.2012.

Procesul de stabilire a priorităților și de luare a deciziilor trebuie să fie rezultatul unui proces consultativ reprezentativ și transparent.

Considerăm că Ministerul Economiei și Infrastructurii, fiind instituția responsabilă oficial de inițierea, negocierea, implementarea și supravegherea Parteneriatelor Public-Private în Republica Moldova, trebuie să asigure o comunicare eficientă la acest subiect și o transparență maximă, dar și să asigure protejarea intereselor statului în acest proiect de anvergură, în strictă conformitate cu norma legală.

Cu respect,

CPR Moldova

Categorii: Apeluri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *