fbpx

Context

În ultimii ani, opinia publică din țară și cea internațională a fost șocată de crimele financiare petrecute cu implicarea sistemului bancar al Republicii Moldova. Peste 20 miliarde dolari SUA au fost spălate prin băncile din Republica Moldova spre jurisdicții din Uniunea Europeană. În același timp, un miliard de dolari SUA a fost furat din rezervele Băncii Naționale a Moldovei sub pretextul acoperirii fraudelor bancare din trei bănci comerciale care, în cele din urmă, au falimentat în pofida ajutorului acordat de stat. 

Aceste crime au afectat negativ imaginea Republicii Moldova, încrederea partenerilor externi și a cetățenilor în statul Republica Moldova și au aruncat Republica Moldova într-o criză economică, politică și socială de proporții. 

Trei ani mai târziu, constatăm că populația nu este informată despre investigația acestor crime, iar autoritățile evită cu orice preț discuțiile directe despre aceasta.

Echipa CPR Moldova depune eforturi pentru menținerea acestui subiect în discursul public și prevenirea tentativelor de reinterpretare a evenimentelor și a efectelor pe care le-au avut acestea. 

7 decembrie 2016

Constatând faptul că nu există o lucrare de referință despre efectele furtului bancar, dar și tentativele autorităților de a diminua din gravitatea acestora, am publicat pe platforma www.sic.md un articol unde trecem în revistă pe principalele.

Ianuarie 2017

Policy Brief: „Resetting the Moldovan Banking Sector: What can Europe Do and Why?” 

CPR elaborează un document de poziție în cadrul proiectului regional „Monitorizarea progresului în implementarea Acordului de Asociere”, implementat de Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova, în parteneriat cu Programul Eurasia al Open Society Foundations. 

Aici, am adus câteva recomandări instituțiilor Uniunii Europene despre cum ar putea contribui acestea, în condițiile în care este vizibilă inacțiunea autorităților naționale ale Republicii Moldova. 

Februarie

Calificând amnistia fiscală, planificată de autorități, drept un pericol pentru investigarea eficientă a crimelor financiare, CPR Moldova își aduce modestul aport la prevenirea adoptării acestei inițiative în lectură finală.

28 februarie

Experții recomandă Uniunii Europene să supravegheze mai strict asistența tehnică și financiară oferită Republicii Moldova.

25 aprilie

Constatând o informare tendențioasă a opiniei publice referitor la activele fraudate, am solicitat Ministerului Finanțelor să corecteze informația oficială pe care o actualizează permanent pe pagina web a instituției.

3 mai

Subiectul continuă cu un articol de fact-checking pe platforma www.sic.md

3 octombrie

CPR Moldova lansează o adresare a OSC-urilor din Republica Moldova către partenerii de dezvoltare cu privire la starea reformelor susținute prin contribuția contribuabililor străini, prin care încurajează stoparea temporară a susținerii financiare pentru sectoarele ce nu au înregistrat rezultate în domeniul reformelor, până la o evaluare deplină a utilizării fondurilor și impunerea unor indicatori de perfomanță clari și verificabili pentru finanțările curente și viitoare.

11 octombrie

UE anunță că nu va mai transfera fonduri pentru bugetul de stat moldovean pentru a susține reformele în sectorul justiției.

UE a urmărit cu atenție procesul de implementare a reformelor și a notat că autoritățile din Republica Moldova au arătat un angajament insuficient pentru a implementa reforme în sectorul justiției în anii 2014 și 2015. Cu alocarea insuficientă a fondurilor și a personalului, reformele necesare nu au fost implementate. Ca rezultat, progresul înregistrat nu a fost suficient. 

Acest lucru înseamnă că autoritățile din Republica Moldova nu au îndeplinit condițiile UE pentru a primi un ultim transfer financiar în cadrul programului de reforme a sectorul justiției, în valoare de 28 milioane EUR.

30 octombrie

Transparency International – Moldova şi IDIS „Viitorul” au prezentat Raportul privind monitorizarea evoluţiilor în sectorul financiar-bancar în perioada decembrie 2016 – octombrie 2017. 

Raportul cuprinde rezultatele monitorizării evoluţiilor din acest sector, urmare a fraudelor bancare masive din Republica Moldova, precum şi rezultatele monitorizării recuperării fondurilor fraudate.

Printre concluzii, autorii raportului precizează că:
„Investigarea fraudelor bancare, în special a celor admise în anii 2014-2015, este tărăgănată intenţionat de către autorităţi. Există o sensibilitate enormă, atât socială, cât şi politică la acest subiect, iniţierea investigaţiilor veritabile va cataliza un proces corect şi legal de responsabilizare a tuturor actorilor implicaţi în aceste fraude.”

29 decembrie

CPR Moldova publică o notă publică cu privire la proiectului de lege privind decriminalizarea unor infracțiuni de ordin economic, elaborat de către Ministerul Justiției.
(vezi documentul proiectului)

Promovarea proiectului de lege privind decriminalizarea unor infracțiuni de ordin economic în contextul actual, când nivelul de încredere al populației în instituțiile statului este foarte redus, iar recuperarea activelor delapidate și tragerea la răspundere a celor ce se fac vinovați de furtul bancar stagnează de trei ani, este mai mult decât suspectă. Actualul proiect include amendamente ce vizează diverse domenii, de la cel ecologic la cel financiar-bancar, astfel creând premisele absolvirii de pedeapsă a celor ce se fac responsabili de acte de corupție.

CPR Moldova consideră că, în lumina recentelor crime financiare la care am fost martori, pedepsele pentru acestea trebuie înăsprite, nu invers:
„Autoritățile sunt obligate să întreprindă acțiuni decisive în investigarea acestor crime, tragerea la răspundere a celor vinovați și recuperarea banilor furați. Dacă își doresc să convingă societatea și partenerii de dezvoltare că au intenții sincere, autoritățile Republicii Moldova trebuie să revină la un regim de funcționare transparent, previzibil și deschis.”