fbpx

Context

În ultima perioadă suntem martori la îngrădirea accesului la informație de interes public, în detrimentul transparenței. Această situație constituie o problemă pentru jurnalismul de investigație, lupta contra corupției, reforma justiției, administrația publică. 

Informația de interes public trebuie tratată ca un bun public și considerăm că orice barieră din calea ei este o încălcare a dreptului cetățenilor de a accesa ceea ce le aparține. 

Deseori instituțiile publice ne îngrădesc accesul la informația la care avem tot dreptul, sub diferite pretexte, unul dintre cele mai populare fiind: viața privată. În același timp, viața privată a cetățeanului nu este protejată adecvat în cazurile unde o asemenea protecție este necesară, cum ar fi interceptările telefonice.

Iunie 2017

În iunie 2017, CPR Moldova solicită informații de la un șir de instituții publice, pe subiecte precum:
  • implicarea lui Igor Dodon în privatizarea hotelului „Codru”;
  • persoanele decorate cu distincții de stat;
  • cheltuielile pentru deplasările în interiorul și în afara țării ale deputaților Republicii Moldova, etc.
În total au fost expediate aproximativ 50 de solicitări de informații.

26 iunie

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cheamă la discuții publice privind Proiectul de modificare a Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul unic al instanțelor judecătorești.

29 iunie

CPR Moldova organizează o prima rundă de consultări cu jurnaliști de investigație, cu privire la obstacolele întâmpinate de mass-media în procesul obținerii informațiilor de interes public, sub pretextul protecției datelor cu caracter personal.

8 iunie

CPR si alte 3 organizații adresează Ministerului Finanțelor un demers în care sunt punctate beneficiile unei reduceri a cotei TVA pentru sectoarele reprezentate de serviciile de restaurant/catering și produsele alimentare.

11 iulie

CPR Moldova expediază în adresa CSM opinia față de Proiectul Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul unic al instanțelor judecătorești.

Aceasta menționează că modificările propuse afectează negativ dreptul la informație, libertatea de expresie și cea a presei, dar și interesul public față de o justiție deschisă, corectă și integră, fără a institui un echilibru echitabil față de dreptul la viața intimă, de familie și privată

13 iulie

CPR Moldova realizează un sondaj în rândul reprezentanților mass-media privind cazurile de încălcare a dreptului la acces la informație motivat de protecția datelor cu caracter personal.

15 august

CPR Moldova publică studiul „Cum statul îngrădește presei accesul la informația de interes public?” care identifică și analizează șase metode prin care autoritățile Republicii Moldova îngrădesc accesul la informație pentru presa de investigație, ținând cont de legislația cu privire la accesul la informație și cea cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

28 august

CPR Moldova a constatat, că timp de peste două luni setul de date din Registrul de stat al unităților de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica Moldova nu a fost actualizat.

Astfel, CPR Moldova solicită reluarea publicării regulate a setului de date din Registrul de stat al unităților de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica Moldova conform aranjamentelor precedente.

Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova motivează nepublicarea informațiilor în cauză prin faptul că: „în perioada iulie-septembrie 2017 întreprinderile cu atribuții de registrator și deținător al Registrului de Stat al Unităților de drept au fost antrenate în procesul de reorganizare instituțională privind constituirea Agenției Servicii Publice„. 

Setul de date este publicat de către Agenția Servicii Publice în ziua imediat următoare.

1 septembrie

Mihai Poalelungi, Președintele Curții Supreme, publică studiul cu privire la problema anonimizării hotărârilor judecătorești în Republica Moldova:
„Dreptul la respectarea vieții private și justiția transparentă: două exerciții de punere în balanță”

4 septembrie

CPR Moldova dă în judecată Ministerul Economiei în legătură cu limitarea accesului la informații privind procesul de privatizare a Hotelului „Codru”.

5 septembrie

CPR Moldova realizează un sondaj privind transparența, accesul la informație, protecția datelor cu caracter personal din perspectiva mediului de afaceri. Scopul sondajului este analiza modului în care lipsa accesului la informație afectează businessul autohton.

8 septembrie

Concluziile studiului realizat de CPR Moldova „Cum statul îngrădește presei accesul la informația de interes public?” sunt succedate de un articol de analiză care cuprinde cele mai importante argumente și constatări la acest subiect. 

15 septembrie

Subiectul este discutat la TV8, în cadrul emisiunii Cutia Neagră, cu participarea CPR Moldova.

28 septembrie

CPR Moldova organizează o dezbatere publică în care este abordată responsabilitatea și transparența fiscale pentru prevenirea corupției. 

Transparența, inclusiv cea fiscală, este cea mai bună și ieftină garanție împotriva corupției, abuzului de putere, spălării de bani și evaziunii fiscale.

4 octombrie

CPR Moldova timp de trei luni a încercat să obțină informația despre deplasările diferitor demnitari. Autoritățile ce dețin informația dată au găsit, de fiecare dată, pretexte pentru a nu satisface cererea. 

În sfârșit, informația privind cheltuielile de deplasare în străinătate ale deputaților, pentru perioada anilor 2015 – 2016, este obținută de la secretariatul Parlamentului Republicii Moldova.

9 octombrie

Instituții media, jurnaliști și organizații ale societății civile vin cu un apel public către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în care își exprimă nedumerirea în legătură cu includerea pe ordinea de zi a ședinței CSM din 10 octombrie 2017 a noului Regulament cu privire la modul de publicare a hotărârilor judecătorești. 

Proiectul prevede anonimizarea în hotărârile judecătorești publicate pe portalul web al instanțelor judecătorești a identității tuturor persoanelor fizice.

Președintele Curții Supreme de Justiție nu este de acord cu prevederile proiectului Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul unic al instanțelor. 

Mihai Poalelungi propune un Regulament de alternativă care va asigura respectarea dreptului la acces la informație și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal.

10 octombrie

Protest pașnic în fața Consiliului Superior al Magistraturii contra anonimizării hotărârilor judecătorești. 

Jurnaliști și reprezentanți ai societății civile au protestat în fața clădirii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) împotriva adoptării unui nou Regulament cu privire la modul de publicare a hotărârilor judecătorești.

Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat noul Regulament privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul național al instanțelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție. 

A fost adoptat proiectul alternativ promovat de Președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi. Spre deosebire de proiectul CSM, proiectul CSJ prevede publicarea hotărârilor judecătorești fără anonimizare.

18 octombrie

CPR Moldova semnează o adresare oficială a societății civile către reprezentațele diplomatice străine, acreditate în Republica Moldova.
Organizațiile semnatare solicită condamnarea situației alarmante în care din ce în ce mai des se găsesc reprezentații instituțiilor media independente în Republica Moldova și sancționarea celor care acționează împotriva transparenței, accesului la informații și libertății presei.

17 noiembrie

CPR Moldova publică o a doua notă despre cheltuielile de deplasare în străinătate ale oficialilor moldoveni, de data aceasta a Ministerelor. Nota prezintă informațiile obținute prin solicitări de informații remise în perioada lunii septembrie prin e-mail, ținând cont de faptul că legea cu privire la accesul la informație (art. 13) prevede că solicitările de informație pot fi adresate în orice formă, scrisă sau verbală, inclusiv electronică. 

Este de remarcat faptul că patru ministere nu au oferit niciun fel de informație la acest subiect și doar două – Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – au oferit un răspuns complet și la timp. Anterior, pentru obținerea acestor informații, ne-am adresat, în repetate rânduri, Ministerului Finanțelor, care a refuzat să ne ofere datele, deși dispune de ele.

5 decembrie

CPR Moldova a găzduit un atelier de lucru pentru identificarea impedimentelor cu care se confruntă tineri antreprenori în inițierea și desfășurarea unei afaceri, inclusiv din perspectiva accesului la informații. La eveniment au participat tineri antreprenori, reprezentând diverse sectoare de activitate: alimentație publică, turism, transport, de construcții, consultanță financiară, IT, industria textilă etc. 

Printre constatările atelierului au fost lipsa transparenței și unui acces facilitat (liber și gratuit) la informația publică, specifică și necesară unui antreprenor începător. 

CPR a prezentat și rezultatele preliminare un studiu realizat de curând, legat de același subiect.

8 decembrie

CPR publică o analiză a accesului la informații în contextul mediului de afaceri:
Cum lipsa transparenței și a informației accesibile afectează mediul de afaceri din Republica Moldova. Studiu de caz: întreprinderile micro, mici și mijlocii. 

În studiu, am încercat să demonstrăm în ce mod și lipsa accesului la ce tip de informații limitează transparența, predictibilitatea și reduc șansele existenței unui mediu concurențial pentru antreprenorii din Moldova.

11 decembrie

Ca răspuns la mai multe decizii decizii ale autorităților publice care limitează libertatea funcționarilor și a instituțiilor publice de a comunică cu populația și mass-media (în special un ordin al Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și o Dispoziție a Primarului General al Municipiului Chișinău în acest sens), CPR Moldova publică un
Apel către autoritățile publice de a anula legislația secundară care au un efect negativ asupra transparenței instituțiilor. 

În apel atenționăm că:
„(…) aceste acte normative cu siguranță vor avea un efect negativ asupra transparenței, accesului la informație, libertății presei, dar și respectării dreptului la opinie și exprimare al funcționarului public”.

20 decembrie

CPR Moldova organizează o dezbatere publică la tema anonimizării hotărârilor judecătorești, adică ascunderii în textul acestora a numelor părților precum și altor informații cu caracter personal.

În dezbatere, echipa Guvernului a propus și argumentat o soluție nuanțată, care ar distinge dintre cauzele de judecată de interes public – cele care privesc persoane publice, persoane cu funcţii de răspundere, persoane cu funcţii de demnitate publică și cele de corupție – în care se cere o transparență maximă și celelalte cauze de judecată în care numele părților trebuie să fie ascunse (pentru a le proteja viața privată).

Opoziția a adus argumente pentru o soluție care să mențină transparența cât mai mare a hotărârilor judecătorești, argumentând necesitatea unor garanții precum transparența justiției pentru a spori încrederea populației în instanțe.

28 decembrie

În baza solicitărilor de informații transmise de CPR în adresa Centrului de Implementare a Reformelor și răspunsurilor la acestea, Centrul de Investigații Jurnalistice publică articolul „Cum a cheltuit Centrul de Implementare a Reformelor banii în 2017 și ce salariu are șeful instituției”

În solicitarea sa, CPR Moldova a atras atenția asupra faptului că, deși este o instituție publică, încă nu are o pagină web oficială, iar informațiile despre organizare, buget și cheltuieli, plan de acțiuni sau priorități nu sunt disponibile. 

Iurie Ciocan, directorul CIR, a negat că instituția sa ar fi netransparentă.

29 decembrie

CPR Moldova a transmis un demers în adresa Ministrului Finanțelor și Directorului Serviciului Fiscal de Stat, prin care a solicitat reluarea urgentă a publicării datelor cu referire la lipsa sau existența restanțelor față de buget a contribuabilului, afișarea cărora a fost sistată invocându-se existența unor erori în funcționarea sistemelor informaționale. 

Deficiența respectivă persista de mai bine de 4 luni, fapt ce demonstrează că, între timp, nu s-a întrepins nimic pentru remedierea acestei situații. 

Continuarea publicării acestor date ar contribui la o mai mare transparență și predictibilitate pentru agenții economici din Moldova și, totodată, la o mai mare încredere în rândul acestora.

5 februarie 2018

CPR Moldova publică un studiu privind accesul la informații în sectorul justiției din Republica Moldova: 
„Un an pierdut: transparența, accesul la informații și datele cu caracter personal în sectorul justiției din Republica Moldova”

Acesta tratează problemele din domeniul accesului la informației în domeniul justiției, inclusiv cea a anonimizării hotărârilor judecătorești dar și alte împedimente în calea accesului la informații ce țin de activitatea instanțelor și altor organe de drept.

În studiu, am constatat că aplicarea în practică a anonimizării hotărârilor a arătat că aceasta se face neuniform și inconsecvent, făcând ilizibile textele hotărârilor, și zădărnicind însăși scopul publicării, iar uneori și efortul de protejare a vieții private. 

Pe de altă parte, munca jurnaliștilor și celor care monitorizează cu bună credință activitatea instanțelor și cauzele de rezonanță a devenit mult mai grea, iar accesul cetățenilor la informații de prim interes public – mult mai limitat.

Totodată, CPR a constatat că, chiar și după introducerea noilor reglementări a procedurii de publicare a hotărârilor de către CSM (care prevede, ca regulă publicarea numelor părților în proces), acestea nu sunt respectate – hotărârile continuă să fie anonimizate excesiv, contrar regulamentului și nu există o uniformitate în practica instanțelor. 

O altă constatare este că argumentul „datelor cu caracter personal” continuă să fie folosit pentru îngrădirea accesului societății la informații de interes public aflate în posesia actorilor din justiție.

8 februarie

În perioada sărbătorilor de iarnă (decembrie 2017 – ianuarie 2018), CPR Moldova face o serie de solicitări de informație la autoritățile publice pentru a cere copiile registrului de evidență a cadourilor, pe care fiecare instituție publică este obligată prin lege să îl țină și să-l publice pe pagina web (Legea integrității, articolul 16, alin. 5)

În calitate de răspuns, contrar prevederilor legii, Parlamentul Republicii Moldova s-a rezumat a ne oferi doar lista cadourilor, omițând celelalte elemente ale registrului (inclusiv numele recipientului și soarta cadourilor). 

Refuzul de a oferi celelalte date a fost argumentat prin protecția datelor cu caracter personal. 

CPR a dat publicității cazul, amintind autorităților că, potrivit Legii integrității, reglementarea juridica al regimului cadourilor (inclusiv norma despre publicitatea registrului) are scopul de „a evita apariția manifestărilor de corupţie în activitatea entităţilor publice, conducătorilor acestora şi agenţilor publici”, iar „solicitarea sau acceptarea cadourilor inadmisibile constituie acte de corupţie în sensul legislaţiei penale”.

12 februarie

Concluziile studiului realizat de CPR Moldova* stau la baza unui articol de analiză pe SIC.MD despre problemele și barierele cu care se confruntă antreprenorii mici și mijlocii din Republica Moldova în accesarea informației aflate în posesia autorităților și despre consecințele acestora. 

„…o parte din informațiile de interes public de care au nevoie agenții economici continuă să circule prin canale informale. Realitate ce are câteva efecte directe sau indirecte: stimularea corupției, propagarea informațiilor ambigue și crearea premiselor pentru dezvoltarea concurenței neloiale.” 

„Cum lipsa transparenței și a informației accesibile afectează mediul de afaceri din Republica Moldova. Studiu de caz: întreprinderile micro, mici și mijlocii”

16 februarie

CPR Moldova găzduiește un evenimentul de prezentare a studiului
„Un an pierdut: transparența, accesul la informații și datele cu caracter personal în sectorul justiției din Republica Moldova”.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor mass-media, organizațiilor societății civile, sectorului justiției, precum și doctoranzi ai facultăților de drept. 

În cadrul evenimentului au fost puse în discuție concluziile și recomandările studiului privind caracterul public al procesului de judecată, publicitatea hotărârilor judecătorești, justiția transparentă și protecția datelor cu caracter personal.

20 februarie

Ca urmare a studiului CPR și concluziilor acestuia, publicăm un articol de analiză pe SIC.MD în care atragem atenția asupra nerespectării de către instanțele de judecată a prevederilor Regulamentului CSM privind modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti pe portalul naţional al instanţelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție

În articol atragem atenție sporită continuării practicii anonimizării excesive a hotărârilor de judecată chiar și în cauzele de interes public sporit.

„Faptul că anonimizarea, chiar și după noile reglementări, persistă nu doar ca regulă (cel puțin în cazul Judecătoriei Chișinău), dar persistă și abuzurile în aplicarea acesteia, vorbește despre o desconsiderare gravă a dreptului publicului de a cunoaște, nemaivorbind de încălcarea directă a normelor oficiale”.

22 februarie

Consiliul Superior al Magistraturii, printr-un demersatenționează instanțele asupra necesității respectării prevederilor Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti, în special a principalelor prevederi ce se referă la publicarea hotărârilor fără a ascunde numele părților la proces.

Astfel, CSM atenționează asupra problemei despre care CPR Moldova a vorbit în studiul său din 5 februarie 2018 și în articolul de analiză care i-a urmat.

13 martie

CPR găzduiește o dezbatere publică, după modelul parlamentar american, despre dezinformarea și manipularea opiniei publice prin intermediul știrilor și/sau informațiilor difuzate în spațiul informațional televizat și social media. 

Echipa Guvernului a venit cu argumente privind reglementarea calității informației consumate de către cetățeni, întru sporirea accesului la informații imparțiale, în timp ce opoziția a pledat pentru protecția libertății de expresie și accesului la informații și pentru soluții pe termen lung inclusiv transparența provenienței surselor de finanțare a canalelor media.

28 mai

CPR a elaborat un Ghid practic privind accesarea informației de interes public