fbpx

Context

Sectorul serviciilor de alimentație publică și cel de retail modern sunt încă slab dezvoltate în Republica Moldova, din cauza mai multor factori, precum: economia informală și concurența neloială, o piața mică, povară fiscală mărită, profituri mici etc. 

 

O politică fiscală eficientă poate deveni instrumentul perfect atât pentru încurajarea unor noi investiții în sector, diminuarea evaziunii fiscale, cât și un imbold pentru creșterea consumului și a economiei, în ansamblu. 

mai 2017

CPR organizează mai multe întâlniri cu reprezentanți ai sectorului serviciilor de restaurant și cu reprezentanți ai retailului modern din Moldova. 

7 iunie

CPR Moldova publică o analiză legată de oportunitatea reducerii cote TVA la 8% pentru produsele alimentare și serviciile de restaurant și catering. 
Studiul s-a axat pe elucidarea posibilelor beneficii generate de revizuirea cotei TVA pentru fiecare sector în parte și pentru economia Moldovei în ansamblu, dar și pe examinarea practicii țărilor din Uniunea Europeană ce au implementat acest mecanism. 

5 iulie

CPR organizează rundă de discuții cu reprezentanții mediului de afaceri pe marginea analizei privind oportunitatea reducerii cotei TVA la 8% pentru alimente și servicii de alimentație publică. 

8 iunie

CPR si alte 3 organizații adresează Ministerului Finanțelor un demers în care sunt punctate beneficiile unei reduceri a cotei TVA pentru sectoarele reprezentate de serviciile de restaurant/catering și produsele alimentare.

12 iulie

În baza analizei CPR, mass-media autohtonă, inclusiv cea specializată în subiecte legate de economie și contabilitate, publică materiale cu o descriere largă a beneficiilor unei ajustări a TVA-ului pentru sectoarele analizate.

31 iulie

CPR recepționează o scrisoare semnată de Viceministrul Finanțelor, în care se precizează că propunerile CPR au fost analizate și ar putea fi incluse pe agenda armonizării legislației fiscale moldovenești la Directivele UE.