Reformele trebuie văzute
în viața reală, nu pe hârtie
și la televizor.

CPR Moldova - Centrul de Politici și Reforme

Proiectele noastre

Instigare la ordine:
Comunitatea împotriva corupției
Aici poți raporta observațiile și experiențele tale despre instituții și situații favorabile corupției.
Instigare la Democrație:
Învățăm să practicăm democrația așa cum a fost gândită.

Programul este destinat activiștilor civici, reprezentanților societății civile, tinerilor și oricăror persoane motivate ce vor să contribuie la îmbunătățirea comunității în care locuiesc, să participe la luarea deciziilor și să știe să-și protejeze drepturile democratice.
CPR Watch
Monitorizăm reformele guvernării.
Noi urmărim cum sunt adoptate și implementate legi și reforme, cine le pune în aplicare și cât de transparent face acest lucru. Scriem deseori despre ceea ce guvernarea nu povestește.
Instigare la Transparență
Credem că accesul la informație este un drept democratic fundamental. O democrație nu poate fi funcțională dacă cetățenii sunt limitați în controlul lor asupra celor care gestionează resurse publice.

Donatori

NED_logo
finland

Misiunea

Obiectivele și valorile
la care aderăm

Misiunea CPR Moldova este dezvoltarea democrației și drepturilor omului din Republica Moldova și promovarea reformelor de bună guvernare și acțiunilor îndreptate împotriva corupției din justiție, economie și administrare publică. În activitatea noastră vom promova integrarea europeană a țării.

 

Viziunea noastră este de a deveni o voce respectată în societatea moldovenească, capabilă să influențeze politicile și opiniile, pentru o țară liberă de corupție și o guvernare care simte și acționează responsabil în fața tuturor cetățenilor săi.

 

Scopul nostru este să îmbunătățim politicile publice și să promovăm reformele structurale din R. Moldova în conformitate cu principiile europene și pentru beneficiul întregii societăți. Să oferim consultanță de calitate înaltă în politici publice, având prin urmare impact asupra discursului public și astfel creând necesitatea și cererea pentru reforme în societatea moldovenească.

 

CPR Moldova este o organizație non-partizan și non-profit. Democrația, anticorupția, justiția, supremația legii, drepturile omului și economia sunt preocupările de bază ale tuturor cetățenilor, și, prin urmare, preocupările noastre.

Acțiuni

Intervențiile noastre pe diverse subiecte

Donatori

“Instigare la ordine”: comunitatea împotriva corupției.

Descrierea proiectului: Mulți moldoveni refuză să dea mită. Cam o treime, conform sondajelor. Majoritatea cetățenilor vor să trăiască într-o țară fără corupție. Adică, în mai multă claritate și ordine. Prin acest proiect, facem un apel la oamenii cu un comportament integru.
Vrem să identificăm cazuri de corupție, să le înțelegem cauzele, să propunem împreună acțiuni și soluții care vor limita corupția din societatea noastră.
Durata proiectului: 1 mai 2018- aprilie 2020
Finanțator: Fundația Soros Moldova, Open Society Foundations
Partener: Egovernance Academy (Estonia)
Bugetul proiectului: 99 750 USD


A more honest Government: Advancing access to information standards in Moldova

Descrierea proiectului: Promovarea dreptului cetățenilor de a accesa informații oficiale. Schimbarea atitudinii instituțiilor Statului de la adoptarea diferitor mecanisme pentru restricționarea accesului la informație la una favorabilă transparenței și respectuoasă față de acest drept democratic al cetățenilor.
Durata proiectului: 1 Iunie 2018- noiembrie 2019
Finanțator: National Endowment for Democracy (NED)
Bugetul proiectului: 37 000 USD


CPR Watch

Obiectivele proiectului: dezvoltarea unei platforme online ce va responsabiliza Guvernul cu privire la angajamentele sale, va monitoriza progresul și va evalua calitatea reformelor, precum și va educa publicul cu privire la beneficiile reformelor adevărate.
Durata proiectului: martie 2018 – noiembrie 2019
Finanțator: Black Sea Trust Fund for Regional Cooperation
Bugetul proiectului: 50 000 USD

 


Issue-Based Advocacy for Effective Implementation of Business Climate Reforms
Obiectivele proiectului: implicarea antreprenorilor și a asociațiilor de afaceri în eforturile comune de responsabilizare a instituțiilor statului; prevenirea corupției prin sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele concrete care afectează climatul investițional; și promovarea soluționării rapide a acestora.
Durata proiectului: februarie 2017 – februarie 2018
Finanțator: European Endowment for Democracy
Bugetul proiectului: 65.000 EUR

 


Transparency, Access to Information and Personal Data Protection in Moldova: Striking a Balance
Obiectivele proiectului promovarea protecției adecvate a dreptului la viață privată și prevenirea utilizării abuzive a legislației în domeniu contrar interesului public; asigurarea libertății presei, accesului la informație, transparenței instituționale și răspunderii pentru fapte de corupție în Republica Moldova.
Durata proiectului: iunie 2017 – martie 2018
Finanțator: Guvernul Finlandei
Bugetul proiectului: 42.650 EUR


Building local-level accountability and citizen engagement initiatives in Moldova’s regions
Consolidarea inițiativelor de implicare a cetățenilor pentru responsabilizarea autorităților la nivel local în regiunile Moldovei.
Durata proiectului: 11 iunie 2018 – 10 iunie 2019
Finanțator: British Embassy Chisinau
Bugetul proiectului: 148.600 £


Echipa

Cunoaște oamenii din spatele
Centrului de Politici și Reforme
Contactează-ne
Armenească 13A , Chișinău, MD-2012
(+373) 68 144 302