fbpx

Instigare la democrație: instituții publice transparente și digitale

Perioada de implementare: iulie 2022 – octombrie 2023;

Finanțator:  National Endowment for Democracy (NED);

Scopul proiectului:

Proiectul are ca scop promovarea transparenței, responsabilității și participării cetățenilor în procesul decizional în Moldova prin pilotarea instrumentelor digitale și promovarea conceptelor de guvernare deschisă și municipalități digitale. După efectuarea unei evaluări/audit inițiale a transparenței autorităților țintă (cinci administrații locale și un minister), vor fi propuse soluții politice și tehnice pentru a îmbunătăți accesul la informații și participarea publică.

Acest lucru va fi însoțit de sprijin și consolidare a capacităților în implementarea și menținerea unor procese care să garanteze furnizarea de informații actualizate către public și participarea acestuia la procesul decizional, cu accent pe atingerea comunităților vulnerabile și marginalizate, inclusiv a refugiaților din Ucraina.

Libertatea întrunirilor și drepturile conexe în gestionarea pandemiei Covid-19

Perioada de implementare: octombrie 2020 – aprilie 2021;

Finanțator:  Fundația Soros Moldova;

Scopul proiectului este de a asigura o protecție adecvată a dreptului la libertatea întrunirilor și a altor drepturi conexe pe perioada pandemiei Covid și după aceasta, ținînd cont de prioritățile de sănătate publică.

Obiectivele proiectului:
Obiectivul 1. Politicile de gestionare a crizei sanitare și cele aferente sunt în concordanță cu standardele din domeniul drepturilor omului și sunt aplicate corect.
Obiectivul 2. Cetățenii sunt mai informati despre felul în care își pot exercita libertățile cetățenești, inclusiv libertatea întrunirilor și de expresie, dreptul la acces la informație și participare în treburile publice pe perioada restricțiilor anti-pandemice.

Zona Zero: comunitatea cetățenilor responsabili și a businessului onest

Pagina proiectului: www.zonazero.md

Perioada de implementare: octombrie 2020 – martie 2021;

Finanțator:  Fundația Soros Moldova;

Scopul proiectului

Proiectul își propune să: a) responsabilizeze cetățenii prin campanii de informare și să-i îndemne să susțină afacerile oneste și responsabile; b) promoveze mesaje ce subliniază importanța impozitelor achitate de agenții economici pentru buna funcționare a unui stat și bunăstarea fiecărui cetățean.

Adresându-ne agenților economici și consumatorilor, ne propunem să contribuim la creșterea numărului/ponderii și vizibilității businessului ce se autodefinește ca fiind onest/transparent și etic, atât prin promovarea exemplelor pozitive, de succes din R. Moldova și din afara țării, cât și formularea unor argumente credibile ce ar deconstrui mitul că în Republica Moldova nu se poate face afaceri fără evaziune fiscală și mită.

Educate. Engage. Empower. Community tools against corruption.

Perioada de implementare: Mai 2019 – 30 Aprilie 2019;

Finanțator:  Fundația Soros Moldova, Open Society Foundations ;

Parteneri: e-governance academy (eGA) din Estonia;

Scopul proiectului: Identificarea cazurilor de corupție, înțelegera și propunerea de acțiuni și soluții care vor diminua creșterea lor. Sporirea nivelului de conștiință în rândurile populației despre efectele negative a corupției și importanța implicării fiecărui cetățean în lupta cu corupția.

Rezultatele proiectului:
A fost creată platforma www.faracoruptie.md, unde au fost colectate peste 50 de cazuri de corupție sau situații ce pot conduce la corupție. Au fost publicate 8 policy-briefs și formulate propuneri legislative pe marginea lacunelor și situațiilor care duc la corupție. Au fost efectuate ieșiri în teren în peste 11 localități din toate regiunile țării unde am interacționat cu peste 2500 de oameni despre problema corupției. În baza raportărilor, au fost realizate evenimente publice în care am încercat să soluționăm mai multe probleme din comunitate. Am inițiat și promovat campania Zona Zero: Aici nu e loc de corupție, în care promovăm businessurile și afacerile oneste de la noi – www.zonazero.md.

A More Honest Government: Advancing Access to Information Standards in Moldova

Perioada de implementare: septembrie 2018 – ianuarie 2020;

Finanțator:  National Endowment for Democracy (NED);

Scopul proiectului:Creșterea nivelului de acces al informației publice prin litigii strategice, articole, discuții și monitorizarea eforturilor.

3 litigii strategice cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Interne pentru accesul la informații. Evenimente publice despre accesul la informații și cum convingem instituțiile publice să fie mai oneste. Evenimentele își propun să consolideze eforturile tuturor celor care sunt convinși că nivelul de transparență al instituțiilor publice indică gradul lor de onestitate.

Rezultatele proiectului:
Vezi articolele, evenimentele și cercetările noastre pe pagina dedicată proiectului.

CPR Watch: reforms in spotlight

Perioada de implementare: Martie 2018 – Septembrie 2019;

Finanțator:  Black Sea Trust Fund for Regional Cooperation;

Scopul proiectului: Elaborarea unei platforme online pentru a monitoriza promisiunile guvernării în fața cetățenilor săi și în fața partenerilor de dezvoltare care sprijină reformele din Moldova, și educarea cetățenilor despre beneficiile reformelor autentice.

Rezultatele proiectului: 

A fost creată platforma online https://watch.cpr.md/ (la moment, platforma este în proces de ajustare și toate materialele pot fi vizualizate pe pagina web a organizației cpr.md) unde au fost publicate peste 40 de analize și cercetări pe subiecte despre anticorupție, asistența macrofinanciară, alegeri și mecanisme democratice.

Am urmărit reformele din asistența macrofinanciară și programul de guvernare. Am monitorizat sectorul public, financiar, energetic, lupta împotriva corupției și spălării banilor, climatul de afaceri și DCFTA, reforma justiției și mass-media.

Consolidarea inițiativelor de implicare a cetățenilor pentru responsabilizarea autorităților la nivel local în regiunile Moldovei.

Durata proiectului: 11 iunie 2018 – 10 iunie 2019

Finanțator: British Embassy Chisinau

Parteneri: Democracy Reporting International (Berlin)

Scopul proiectului: Programul „Instigare la democrație!” a pornit de la convingerea că a fi cetățean activ înseamnă nu doar a merge la alegeri odată la cîțiva ani, ci mai ales a te implica activ în identificarea și soluționarea problemelor care te vizează pe tine și comunitatea ta. Peste 70 activiști din întreaga țară au participat într-o școală a democrației, au identificat problemele din comunitățile lor, au elaborat și implementat inițiative comunitare în diverse proiecte.

Rezultatele proiectului: 

Rezultatele proiectului pot fi văzute pe pagina proiectului.

Issue-Based Advocacy for Effective Implementation of Business Climate Reforms

Perioada de implementare: Februarie 2017 – Februarie 2018;

Finanțator:  European Endowment For Democracy (EED);

Scopul proiectului: Implicarea antreprenorilor și a asociațiilor de afaceri în eforturile comune de responsabilizare a instituțiilor statului; prevenirea corupției prin sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele concrete care afectează climatul investițional; și promovarea soluționării rapide a acestora.

Transparency, access to information and personal data protection in Moldova

Perioada de implementare: Februarie 2017 – Februarie 2018;

Finanțator:  Government of Finland;

Scopul proiectului: Promovarea unei aplicări coerente a dreptului la viața privată și prevenirea utilizării acestui drept în detrimentul interesului public. Astfel încât să fie protejată libertatea presei, transparența procesului decizional și să fie asigurată răspunderea pentru acte de corupție.

Au fost realizate mai multe materiale informative, articole, infografice și videografice despre dreptul la viața privată, dificultățile în accesarea informației. A fost inițiată o litigare strategică cu Ministerul Finanțelor. A fost elaborat și promovat un ghid practic privind accesarea informației de interes public. Au fost inaintate un șir de demersuri și apeluri către instituțiile publice, pentru a transparentiza activitățile acestora. Acțiunile noastre au fost promovare la posturi TV.