fbpx

Pe 2 mai, Ministerul Finanțelor respinge solicitarea de informație a CPR Moldova, argumentând prin faptul că ONG-urile nu au dreptul să solicite informație instituțiilor publice.

Solicitarea a fost prilejuită de faptul că, anterior, Ministrul Armașu a declarat că Moldova va primi asistența macrofinanciară de 100 milioane de euro din partea UE și că există o scrisoare din partea Directoratul General pentru Relații Economice și Financiare al Comisiei Europene care ar aprecia reformele condiționate în cadrul acestui memorandum. CPR Moldova a solicitat această scrisoare, considerând că este de un interes public sporit ca cetățenii să aibă acces direct la confirmarea în scris a aprecierilor instituțiilor europene.

Calificăm răspunsul oficial al ministrului Armașu drept o tentativă periculoasă de interpretare abuzivă a legislației, cu scopul tergiversării unui răspuns pe care instituțiile statului sunt obligate prin lege să îl ofere.

Pe 29 martie 2018, ministrul Finanțelor, Octavian Armașu asigura cetățenii că Republica Moldova va primi Asistența Macrofinanciară de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Acesta a argumentat prin faptul că ar fi primit, pe 12 martie, o scrisoare din partea Directoratul General pentru Relații Economice și Financiare ( DG ECFIN) prin care autoritățile moldovene au fost apreciate pentru implementarea tuturor condițiilor din acord. Amintim că Republica Moldova și-a asumat 28 acțiuni de reformă și o precondiție privind respectarea mecanismelor democratice, a pluralismului și a statului de drept.

Pe 30 martie, CPR solicită Ministerului Finanțelor o copie a acestei scrisori, considerând că este de un sporit interes public ca cetățenii să aibă acces direct la confirmarea în scris a aprecierilor Comisiei Europene.

Pe 2 mai 2018, ministrul Armașu respinge solicitarea printr-un răspuns pe care îl anexăm. Acesta a invocat două motive neprevăzute de lege: faptul că ministerul nu este autorul scrisorii solicitate, dar, mai grav, și faptul că ONG-urile nu ar avea dreptul să solicite informație instituțiilor publice.

Am considerat judicios să verificăm declarațiile publice ale ministrului, date fiind tentativele repetate ale Ministerului Finanțelor de a denatura unele fapte, un exemplu în acest sens fiind dezinformarea cu privire la mersul recuperării activelor din furtul bancar, unde ministerul prezintă veniturile din lichidarea celor trei bănci falimentate drept „active recuperate”.

Amintim că, potrivit Legii privind la accesul la informații, „informaţii oficiale sînt considerate toate informaţiile aflate în posesia şi la dispoziţia furnizorilor de informaţii, care au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate şi/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziţia lor în condiţiile legii de către alţi subiecţi de drept”. Totodată, legea stabilește ca principiu că „oricine, în condiţiile prezentei legi, are dreptul de a căuta, de a primi şi de a face cunoscute informaţiile oficiale”.

Suntem nevoiți să interpretăm motivația citată în răspunsul ministrului drept o tentativă periculoasă de îngrădire a accesului la informație prin interpretarea abuzivă a legislației, sau cel puțin de tergiversare a unui răspuns pe care este obligat prin lege să-l ofere. Or, Asociațiile Obștești sunt asociații de cetățeni, și servesc interesului cetățenilor asociați sau, în cazul CPR, interesul public. Asemenea formă de organizare juridică au inclusiv o bună parte din sursele de informare în masă, inclusiv echipele de investigații.

Condamnăm modul lipsit de respect din demersul Ministerului Finanțelor într-un răspuns la ceea ce considerăm o solicitare justificată de informație cu interes public sporit.

În cadrul acestui răspuns Ministerul Finanțelor a încălcat mai multe prevederi din lege, și anume:

  • Depășirea termenului legal de maximum 15 zile. Legislația spune clar că, dacă instituția deține informația mai devreme ea trebuie prezentată mai devreme. Răspunsul Ministerului a venit la distanță de peste o lună.
  • Refuzul prezentării informației solicitate. Ministerul a invocat un motiv nejustificat, și anume faptul că nu este autorul scrisorii. Este un motiv neprevăzut de lege și Ministerul nu a avut dreptul să ne refuze informația invocându-l. Or, în momentul în care ministrul invocă anumite argumente dintr-o comunicare cu partenerii europeni, cetățenii au dreptul să îi verifice declarațiile având acces la textul scrisorii.
  • Încălcarea dreptului ONG-urilor la informație de interes public. Ministerul efectiv declară că Organizațiile Neguvernamentale nu au dreptul să solicite informații, denaturând sensul textual dar și spiritul legii. Considerăm această tentativă drept un mesaj îngrijorător și anume că ministerul va folosi orice justificare sau pretext pentru a împiedica accesul publicului la informații…

În concluzie, constatăm că refuzul Ministerului de a oferi informațiile solicitate constituie o încălcare gravă a Legii privind accesul la informații.

Prin prezenta, solicităm repetat Ministerului Finanțelor publicarea imediată a scrisorii invocate.

Condamnăm tentativele repetate ale instituțiilor publice de a încălca dreptul societății la accesul la informație. Răspunsul Ministerului Finanțelor îl vedeți mai jos.

 

Răspunsul Ministerului Finanțelor: „Centrul de Politici și Reforme nu deține calitatea de solicitant al informației”

Categories: notes_engPublications

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *