fbpx


Integrarea persoanelor refugiate în Republica Moldova și protecția drepturilor acestora
Studiu

Rezumat 
Din Februarie 2022, Republica Moldova a devenit un adăpost și o țară de tranzit pentru un număr mare de refugiați din Ucraina. A fost pentru prima dată când Republica Moldova a gestionat un număr atât de mare de refugiați.

Acest studiu are ca scop, analiza gradului de integrare a refugiaților în Republica Moldova, evaluarea politicilor și serviciilor în domeniul integrării refugiaților, în contextul războiului din Ucraina cât și oferirea de recomandări pentru a îmbunătăți politicile de integrare și mecanismele instituționale de răspuns la nevoile refugiaților din Moldova. 

Principalele constatări

 • Autoritățile au întreprins acțiuni importante în vederea protecției refugiaților, însă sunt necesare eforturi suplimentare pentru a asigura integrarea refugiaților în conformitate cu nevoile acestora și principiile internaționale. Totodată, deși cadrul legal privind integrarea străinilor a fost fortificat, mai există restanțele privind implementarea acestor reglementări.
 • Grupurile vulnerabile care s-au refugiat în Moldova au cele mai mari provocări în acces la servicii de asistență, protecție și se confruntă cu discriminare. Toți refugiații sunt expuși riscurilor, însă grupurile vulnerabile precum persoanele cu dizabilități, persoanele de etnie romă, persoanele în etate, copiii se confruntă cu riscuri sporite.
 • Refugiații care locuiesc în centrele de plasament temporar pentru refugiați (CTPR) sunt cei mai vulnerabili, neavînd venituri pentru a închiria o locuință. Pe lîngă faptul că multe centre de plasament nu corespund nevoilor refugiaților, integrarea acestora în societate este complicată, atât timp cât aceștia se află într-un centru de plasament.
 • Accesul la informații într-un format accesibil a fost de asemenea identificat ca o provocare. Informații despre drepturile și statutul juridic sunt unele din provocările de ordin informațional cu care se confruntă persoanele refugiate.
 • Accesul la asistență medicală este o problemă structurală cu care se confruntă persoanele refugiate. Mecanismul actual de compensare a costurilor suportate de prestatorii de servicii medicale pentru refugiați nu acoperă toate necesitățile acestora.

Acest studiu include un set de recomandări pentru îmbunătățirea situație actuale:

 • Asigurarea accesului refugiaților cu nevoie speciale din regiunea transnistreană la serviciile echipei mobile prin elaborarea de proceduri alternative de înregistrare pentru aceste persoane, cum ar fi înregistrarea la distantă, fără capturarea amprentelor digitale. 
 • Includerea persoanelor care au statut de protecție temporară printre beneficiarii măsurilor de stimulare a inserției pe piața forței de muncă, prin operarea modificărilor la legea nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.
 • Creșterea gradului de participare a femeilor la programele de angajare, oferind informații despre dreptul la muncă și la asigurări sociale, asistență privind dificultățile în îngrijirea copiilor.
 • Îmbunătățirea condițiilor din centrele de plasament și întreprinderea de acțiuni pentru a preveni discriminarea și hărțuire rasială în aceste centre.
 • Autoritățile vizate în managementul centrelor de plasament trebuie să asigure oportunități egale în plasament pentru toți, inclusiv minorităților etnice.
 • Asigurarea schimbului de informații cu privire la legislația în domeniul integrării străinilor, atât între instituțiile publice din domeniu, cât și între instituții și beneficiari.
 • Prezentarea informațiilor în formate diferite (audio, video infografice, față în față, online) și oferirea de informații specifice pentru grupurilor vulnerabile. 

Citește studiul integral aici.

Prezentul studiu este elaborat de Violeta Andriuța, ofițeră de protecție și juristă în cadrul Centrului de Politici și Reforme (CPR Moldova) și al Inițiativei „Moldova pentru Pace”. Studiul a fost realizat cu ajutorul echipei CPR Moldova și sprijinul financiar al Fundației Choose Love & Fondation de France.

CPR Moldova apreciază colaborarea în cadrul acestui proiect cu organizațiile membre ale Inițiativei „Moldova pentru Pace”.

În cadrul prezentului studiu, termenul "Refugiați și solicitanți de azil în Republica Moldova" este definit pentru a include persoanele care s-au refugiat din Ucraina în urma invaziei pe scară largă a Federației Ruse (început în februarie 2022). Este important de specificat că acest studiu nu extinde domeniul său de aplicare pentru a include refugiații de origini diverse. 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *