fbpx


Raportul alternativ către Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării Rasiale

depus la cea de-a 112-a sesiune (08 aprilie – 26 aprilie 2024), de către Centrul de Politici și Reforme și  Platforma Femeilor Rome “ROMNI” din Moldova .

Acest raport se referă la respectarea de către Republica Moldova a obligațiilor sale internaționale în domeniul drepturilor omului privind prevenirea și combaterea discriminării persoanelor de etnie romă. Raportul include progresele realizate de autorități, provocările cu care se confruntă romii, lacunele și neajunsurile în eforturile  statului de a asigura respectarea drepturilor romilor în conformitate cu Convenția Internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială.

Republica Moldova a participat în anul 2017 în cadrul revizuirii privind implementarea Convenției privind Eliminarea Discriminării Rasiale. Comitetul a făcut Guvernului Moldovei mai multe recomandări privind  îmbunătățirea situației legată de prejudecăți și intoleranță față de minoritățile etnice, discurs de ură și discriminare față de persoanele de etnie romă, însă acestea nu au fost implementate integral de către autorități.

Depunem acest raport cu scopul de a oferi informații alternative privind situația romilor din Republica Moldova și ca răspuns la raportul de acțiune nr. 12 – 14 prezentat de Guvern la 18 iunie 2020, privind stadiul implementării Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, elaborat pe baza observațiilor finale privind al zecelea și al unsprezecelea raport periodic al Republica Moldova, adoptată de Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale la cea de-a 25-27-a reuniune din 8 mai 2017 .

Raportul evidențiază provocările cu care se confruntă persoanele de etnie romă în Republica Moldova, legate de prejudecăți, violență discriminare și segregare care au luat amploare, mai ales, odată cu începerea războiului în Ucraina, în contextul venirii  refugiaților romi în Moldova. Unele încălcări ale drepturilor romilor evidențiate  în observațiile finale ale Comitetului în anul 2017, se regăsesc și  în prezentul raport, deoarece  pînă în prezent nu au fost remediate de Guvern. Totodată, recomandările Comitetului adresate Moldovei nu au fost implementate integral.

Comitetul a recomandat Moldovei în anul 2017, să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura implementarea Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă pentru anii 2016-2020, finanțarea și monitorizarea realizării acestuia. Totodată, Comitetul a recomandat ca autoritățile publice să continue să ia măsuri pentru a pune capăt discriminării împotriva romilor și să îmbunătățească accesul romilor la servicii medicale, locuințe, educație și locuri de muncă.

Comitetul a recomandat  asigurarea implicării și consultării romilor cu privire la problemele și nevoile lor, inclusiv prin reprezentarea romilor în procesul de elaborare a politicilor. S-a recomandat ca pozițiile vacante de mediatori comunitari să fie ocupate și finanțate corespunzător, subliniind importanța rolului mediatorilor romi în rezolvarea problemelor cu care se confruntă romii și integrarea acestora în societate.

Comitetul a recomandat Moldovei să întreprindă eforturi privind consolidarea capacităților specialiștilor care interacționează cu persoanele de etnie romă în domeniul prevenirii și combaterii discriminării etnice. Totodată, a solicitat Moldovei să furnizeze statistici privind programele de formare și impactul lor asupra situației minorităților etnice.

În pofida unor progrese realizate la aceste capitole, situația romilor în Republica Moldova nu a suferit schimbări semnificative. Cadrul legal existent pentru prevenirea şi combaterea discriminării nu reușește să ofere o protecție eficientă victimelor discriminării, iar prejudecățile față de romi, împărtășite adesea chiar de specialiștii care aplica legea, deseori duce la revictimizarea acestora. Cu suportul partenerilor de dezvoltare și organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale au fost desfășurate instruiri pentru specialiștii care interacționează cu persoanele de etnie romă, însă acestea sunt insuficiente pentru a preveni și combate fenomenul discriminării față de romi,  adânc înrădăcinat în Moldova. 

În același timp, planul de acțiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă pentru perioada 2016-2020, a fost parțial implementat. Raportul Guvernului privind implementarea Planului este unul destul de vag, pe alocuri lipsit de argumentare implementării deficiente , fără concluzii și date statistice. Acest raport evidențiază provocările rămase în asigurarea respectării drepturilor romilor și care afectează  siguranța, bunăstarea  și protecția lor.

Citește raportul integral aici - Raport Alternativ_Comitetului ONU privind Eliminarea Discriminări Rasiale 2024


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *