fbpx

Apel public

Privind necesitatea organizării de către Parlament a consultărilor ample pe marginea proiectului Legii privind accesul la informațiile de interes public.

13 aprilie 2023

Pe 12 aprilie 2023, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul Legii privind accesul la informațiile de interes public, elaborat de Ministerul Justiției, care își propune să înlocuiască actuala Lege privind accesul la informație și să aducă legislația Republicii Moldova în corespundere cu standardele internaționale în domeniu. 

În pofida acestor deziderate, constatăm că atât procesul de elaborare și promovare a proiectului, cât și conținutul acestuia conține carențe. Mai multe organizații ale societății civile au reiterat necesitatea de a continua dezbaterile și consultările pe marginea documentului.

În acest context, organizațiile semnatare cer Parlamentului Republicii Moldova organizarea consultărilor largi și reprezentative asupra proiectului Legii privind accesul la informațiile de interes public. Totodată, solicităm legislativului să dea dovadă de deschidere și abordare constructivă în ceea ce privește recomandările venite din partea organizațiilor societății civile în procesul de consultare și să asigure revizuirea proiectului Legii în conformitate cu acestea.

Deși, potrivit Ministrei Justiției, asupra proiectului s-a lucrat mai bine de un an și s-au organizat consultări publice asupra prevederilor acestuia, consultările au avut un caracter limitat și sporadic, proiectul fiind promovat în grabă, fără a ține cont de recomandările cheie ale reprezentanților societății civile. Organizațiile societății civile nu au fost consultate la etapa inițierii proiectului, având doar opțiunea de a oferi comentarii punctuale asupra documentului elaborat. Cele două runde de consultare în scris a proiectului și unica discuție publică asupra acestuia nu au rezolvat obiecțiile principiale aduse proiectului, acesta fiind definitivat și prezentat spre aprobare Guvernului într-o redacție apropiată celei inițiale. Mai mult, acceptarea selectivă a recomandărilor prezentate de actorii consultați a dus la includerea unor prevederi care înrăutățesc poziția solicitanților de informații, comparativ cu redacția inițială, dar și cu legea actuală.

Câteva dintre aspectele problematice ale proiectului de lege:
♦ Definiția informației cu caracter public este mai restrictivă decât cea conținută în actuala lege;

♦ Introducerea unor excepții care fac neaplicabil criteriul proporționalității în limitarea accesului la informație; 

♦ Lipsa unor criterii clare privind calitatea și formatul pentru publicarea proactivă a informației;

♦ Lipsa unui mecanism eficient de monitorizare și implementare a legii;

♦ Termenii prea lungi de accesare a informației, în special în cazul jurnaliștilor/stelor.

Atenționăm că politica statului în domeniul transparenței și accesului la informații este de primă importanță pentru asigurarea participării cetățenilor în procesul decizional, activitatea mass-media, cea a organizațiilor societății civile implicate în monitorizarea activității autorităților publice, prevenirea corupției, protecția drepturilor omului, a mediului, etc. Nu întîmplător adoptarea legii a fost inclusă în Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, la capitolul „Creșterea implicării societății civile în procesele decizionale”. Faptul că proiectul se regăsește în planul de acțiuni nu justifică promovarea în grabă a acestuia. Din contra, autoritățile ar trebui să se asigură că „implicarea societății civile”, recomandată de UE, e asigurată la toate etapele de elaborare a politicii. 

În context, considerăm că este imperativ ca recomandările societății civile asupra proiectului să fie auzite pentru a remedia lacunele existente care îngrădesc accesul cetățenilor la informații de interes public înainte de votarea acestuia în Parlament. 

Solicităm:

  • Organizarea consultărilor largi și reprezentative asupra proiectului Legii privind accesul la informațiile de interes public pe platforma parlamentară; 
  • Parlamentul să fie deschis și să aibă o abordare constructivă în ceea ce privește recomandările venite din partea organizațiilor societății civile în procesul de consultare.
  • Revizuirea proiectului Legii privind accesul la informațiile de interes public în conformitate cu obiecțiile și propunerile organizațiilor societății civile.

 

Semnatari:

Centrul de Politici și Reforme (CPR Moldova)

Terra-1530

Comunitatea WatchDog.MD

Centrul pentru Politici, Inițiative și cercetări „Platforma”

Comunități Active pentru Democrație Participativă

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

Asociația Promo-LEX

Centrul pentru Jurnalism Independent

Primăria Mea

A.O. Salvați Chișinăul

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *