fbpx

Declarație comună privind acțiunile organizatorilor întrunirii din fața Procuraturii Generale din 26 octombrie 2022

CPR-logo-black-fullPrin prezenta declarație condamnăm acțiunile organizatorilor întrunirii din 26 octombrie 2022 din fața Procuraturii Generale, acțiuni care au depășit cadrul legal stabilit, fiind comise cu reaua intenție de blocare a sediului unei instituții publice. 

Astfel, în data de 26 octombrie 2022, în timpul discursului și la îndemnul organizatorilor întrunirii din fața Procuraturii Generale și anume I. Șor (online) și D. Țurcanu, un grup de persoane a încercat să instaleze corturi pe pragurile și în fața ușilor de la intrare în sediul Procuraturii Generale. Grupul respectiv avea un comportament agresiv și nu reacționa la îndemnurile poliției de a nu bloca intrarea în sediul instituției publice. Acțiunile organizatorilor aparent încurajau grupul de persoane agresive, fără a îndeplini obligația de menținere a ordinii publice și cooperare cu organele de drept.

Potrivit art. 16 al. 1 a Legii privind întrunirile organizatorul trebuie să asigure accesul în clădirile din imediata apropiere a locului de desfășurare  a întrunirii. Totodată, conform art. 21 al. 1 coroborate cu prevederile art. 8 și art. 18 a Legii privind întrunirile, organizatorii întrunirii sunt obligați să reacționeze la orice abatere de la caracterul pașnic al întrunirii. În caz de apariție a unor elemente interzise, organizatorul este obligat să le elimine pe acestea împreună cu poliția. Prin definiție, este interzis ca organizatorul unei întruniri să fie generatorul și instigatorul unor situații de încălcare a ordinii publice, acțiuni care pot scoate în afara legii o întrunire potrivit art. 8 a Legii.

În context vom remarca că, spațiul din fața Procuraturii Generale era suficient pentru a desfășura întrunirea în mod pașnic, iar acțiunile întreprinse de grupul de persoane agresive erau aparent direcționate pentru destabilizarea caracterului pașnic al întrunirii. 

Ulterior protestului au apărut informații că mai mulți jurnaliști au fost amenințați cu răfuiala fizică pentru acțiunile de transmitere a imaginilor de la protest. Potrivit art. 17 a Legii privind întrunirile, accesul presei și oricăror persoane care înregistrează întrunirea nu poate fi limitat. Mai mult ca atât vom menționa și protecția specială a jurnaliștilor în situația transmiterii informației de la locul întrunirilor publice, precum și sancțiunile penale pentru intimidarea și limitarea activității acestora.

Vom remarca faptul că însăși natura întrunirilor pașnice comportă caracterul liber decizional al participării. Participanților le revine dreptul să decidă să fie prezenți sau nu la o întrunire. Constrângerea participării la o întrunire constituie o infracțiune prevăzută de art. 184 Cod Penal. 

Nu în ultimul rând vom atrage atenția asupra obligației ce îi revine și autorității publice locale care trebuie să asiste organizatorii și să intervină în situația deciderii unor acțiuni precum sistarea sau dispersarea întrunirilor. Neparticiparea reprezentantului autorității publice la asemenea întruniri denotă lipsa de voință a autorității publice locale și mandatarea organelor de menținere a ordinii publice pentru intervenție. Pentru a exclude orice speculație cu privire la caracterul arbitrar sau de altă natură a acțiunilor poliției/carabinierilor, considerăm imperios necesară prezența reprezentantului autorității publice locale la întruniri. 

Reieșind din cele expuse, organizațiile semnatare: 

  • Condamnă acțiunile organizatorilor întrunirii din 26.10.2022 – I. Șor (online) și D. Țurcanu de blocare a accesului în instituția publică – Procuratura Generală a Republicii Moldova. 
  • Condamnă acțiunile unor participanți la întrunire de agresare a jurnaliștilor. 
  • Condamnă acțiunile de constrângere a participării la întrunirile publice. 
  • Îndeamnă organizatorii întrunirilor, reprezentanții autorității publice locale și ai poliției/carabinierilor să coopereze în vederea desfășurării unor întruniri pașnice și civilizate. 
  • Îndeamnă organele de poliție și procuraturii să investigheze alegațiile cu privire la agresarea jurnaliștilor. 

 

Amnesty International Moldova

Centrul de Politici și Reforme

Asociația Promo-LEX

Ambasada Drepturilor Omului (Human Rights Embassy)