fbpx

Termen de aplicare – 22 noiembrie 2020

Program de muncă: 2/3 din programul deplin

Locul de muncă: la distanță și/sau oficiul CPR Moldova, Armeneasca 13A (Chișinău)

Perioada de angajare – 8 luni cu posibilitate de continuare a colaborării în alte activități/proiecte

 

Despre organizația CPR:

Misiunea CPR Moldova este dezvoltarea democrației și drepturilor omului din Republica Moldova și promovarea reformelor de bună guvernare și acțiunilor îndreptate împotriva corupției din justiție, economie și administrare publică. Ne-am unit pentru tot ce considerăm că este bine și împotriva lucrurilor cu care nu suntem de acord. Promovăm transparența și răspunderea autorităților față de cetățeni. Monitorizăm guvernarea. Întrebăm documentat și cercetăm.

Folosim toate metodele legale, când guvernanții încalcă drepturile cetățenilor. Criticăm sistematizat. Lansăm idei și soluții. Avem răbdare și insistăm. Ascultăm, vorbim și implicăm cetățenii. Vezi ce am reușit să facem în 2019.

 

Despre poziție și proiect

Poziția presupune asistență în implementarea activităților proiectului „Libertatea întrunirilor și drepturile conexe în gestionarea pandemiei Covid-19” finanțat de Fundația Soros-Moldova, implementat de CPR Moldova, cu posibilitatea continuării colaborării în alte activități ale CPR. Proiectul are ca scop promovarea unei protecții adecvate a dreptului la libertatea întrunirilor și a altor drepturi conexe (libertatea exprimării și a presei, libertatea de asociere, dreptul de a alege și a fi ales, etc.) pe perioada pandemiei Covid și după aceasta, în corespundere cu normele internaționale și ținînd cont de prioritățile de sănătate publică.

În cadrul proiectului, CPR Moldova va analiza și monitoriza impactul actualelor intervenții anti-pandemie asupra libertăților cetățenești, va sugera și promova soluții de politici și va ajuta cetățenii să-și exercite drepturile în condițiile pandemiei Covid-19, dar și autoritățile să aplice corect legile și regulamentele.

Filosofia generală a proiectului este că drepturile omului rămîn o prioritate în situațiile de criză și că gestionarea acestor situații e posibilă și trebuie să aibă loc cu menținerea concomitentă a standardelor înalte democratice și constituționale.

 

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

Asistentul/a de proiect oferă asistență coordonatorului de proiect și echipei CPR în administrarea proiectului „Libertatea întrunirilor și drepturile conexe în gestionarea pandemiei Covid-19”, inclusiv:

– Asistă coordonatorul de proiect și, după caz, experții proiectului în activitățile de documentare și cercetare;

– Contribuie la monitorizarea și evaluarea activităților și rezultatelor proiectului și asigură circulația informației în cadrul proiectului;

– Participă la activitatea de raportare narativă și financiară cu privire la implementarea proiectului;

– Participă la ședințele interne şi evenimentele publice organizate în cadrul proiectului;

– Asigură sprijinul de ordin tehnic, logistic și administrativ în activitățile curente ale proiectului, în coordonarea activităților partenerilor implicați în proiect, în comunicarea cu experții din proiect, autoritățile publice și alți actori, în implementarea proiectului potrivit parametrilor asumați, pentru a respecta condițiile contractuale (elaborează și menține documente/dosare, creează și menține diverse baze de date, alte sarcini relevante);

– Elaborează proiecte de contracte și documente aferente, organizează documentația pentru desfășurarea proiectului și o arhivează corespunzător;

– Redactează scrisori sau răspunsuri la scrisori, la indicația coordonatorilor de proiecte;

– Asigură relațiile cu contractanții proiectului;

– Participă în activitățile organizaționale ale CPR Moldova;

– Alte atribuții legate de buna desfășurare și implementare a proiectelor.

 

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAT/Ă

– studii superioare în unul din următoarele domenii: drept, științe politice, sociale sau umanitare sau alte domenii relevante tematicii proiectului (studiile sau experiența de muncă în domeniul drepturilor omului, sau a dreptului public sunt considerate un avantaj);

– capacitate de a învăța rapid – demonstrată prin experiență de muncă sau alte activități;

– experiența profesională sau voluntară în domeniul drepturilor omului, bunei guvernări sau a sănătății publice va constitui un avantaj;

– cunoașterea excelentă a limbii române (cunoașterea rusei și englezei va constitui un avantaj), abilități de utilizare a calculatorului și social media;

– abilități de utilizare a calculatorului, instrumentelor (online) de editare a textelor, evidență și stocare a datelor și documentelor (Word, Excell, Google Spreadsheet, GoogleDocs, Google Drive, etc.), celor de management și lucru în echipă (de ex. calendar, Slack, Trello,) și a rețelelor de socializare în scopul diseminării informației și promovării activităților, produselor și rezultatelor proiectelor CPR Moldova; Cunoașterea platformelor WordPress și Tilda va constitui un avantaj.

 

Candidatul/a selectat va împărtăși valorile promovate de CPR Moldova și viziunea noastră vizavi de viitorul Republicii Moldova – un stat democratic și de drept în care libertățile și drepturile omului sunt respectate, protejate și promovate. CPR Moldova nu tolerează discriminarea pe orice criteriu protejat de lege, sexismul, rasismul, homofobia, xenofobia, și alte forme de atitudine și limbaj de ură.

CPR aderă la principiile egalității de gen și a reprezentării echitabile a femeilor în societate, a diversității și nediscriminării. Încurajăm persoanele cu dizabilități,  reprezentanții minorităților etnice și religioase, a grupurilor defavorizate, persoanele LGBTQI+, persoanele ce trăiesc cu HIV, refugiații și alți non-cetățeni să aplice.

 

Pentru a aplica expediați-ne dosarul la adresa [email protected] cu subiectul „Asistent/ă de proiect”.

Dosarul va conține:

  1. CV-ul actualizat;
  2. O scrisoare de motivare (max. 800 cuvinte); în scrisoarea de motivare arătați de ce credeți că răspundeți cerințelor descrise mai sus și indicați așteptările salariale.

 

Termen de aplicare – 22 noiembrie 2020

Persoana de contact: Andrei Lutenco, tel: 069383646

Doar candidații preselectaţi vor fi contactați pentru interviu.

Categorii: Comunicate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *