fbpx

litigare-cpr-vs-pretura

Comerțul stradal în mun. Chișinău este reglementat inadecvat, antreprenorii sunt purtați pe drumuri de autorități care mai și aplică  arbitrar și selectiv regulamentele.

[actualizare 11 ianuarie 2021]

La data de 18 decembrie 2020, CPR Moldova a solicitat Primăriei mun. Chișinău, ca amenzile aplicate pe cazul de litigare inițiat la începutul anului să nu fie achitate din bugetul local, ci din banii Pretorului sect. Râșcani – Vlad Melnic, persoană care se face direct vinovată de aplicarea acestor amenzi.

Astfel, pentru faptul că reprezentanții Preturii sect. Râșcani ignoră și nu se prezintă la ședințele de judecată, CPR Moldova a reușit să obțină sancționarea Preturii de către Judecătoria Râșcani cu amenzi cumulative în valoare de 37.500 MDL.

Noi nu ne dorim ca acești bani să fie achitați din bugetul local, la care contribuim noi cu toții. Pretura sect. Râșcani ar putea cheltui acești bani pe ceva util pentru cetățeni, cum ar fi amenajarea unui scuar sau a unui teren de joacă pentru copii.

Astfel am cerut Primarului General al municipiului Chișinău – Ion Ceban să întreprindă următoarele acțiuni:

  • Obligarea Preturii sectorului Râșcani să achite benevol amenzile, în vederea evitării cheltuielilor procedurii de executare silită;
  • Intentarea procedurii disciplinare împotriva Pretorul sectorului Râșcani – Vlad Melnic în legătură cu refuzul Preturii de a se prezenta la judecată, fapt prin care a fost prejudiciat bugetul local cu 37.500 MDL;
  • Aplicarea sancțiunii disciplinare corespunzătoare cu atragerea la răspundere materială personală a Pretorul sectorului Râșcani – Vlad Melnic, în vederea reparării prejudiciul material cauzat bugetului public în mărime de 37.500 MDL;
  • Verificarea exercitării atribuțiilor de către Pretura sectorului Râșcani în cadrul tuturor proceselor judiciare, inclusiv, stabilirea cuantumului amenzilor aplicate de instanțele de judecată – Preturii sectorului Râșcani în cadrul procedurilor de judecată;
  • Aducerea la cunoștința publicului a măsurilor întreprinse de către Primarul General al municipiului Chișinău pe acest caz.

CPR Moldova face un apel către autorități, să nu îngrădească drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, și să-și desfășoare activitatea în conformitate cu bunele practici ale unui stat de drept, unde domină supremația legii.


 

[actualizare 1 decembrie 2020]

La 18 noiembrie 2020, Pretura sect. Râșcani a fost sancționată cu 25.000 lei pentru faptul că reprezentantul Preturii nu s-a prezentat, la judecată, pe un caz de litigare inițiat de Centrul de Politici și Reforme.

De menționat că aceasta este a 3-a amendă aplicată Preturii sect. Râșcani pe acest caz. Anterior au fost aplicate alte 2 amenzi în sumă de 5.000 și respectiv 7.500 de lei, pentru încălcări similare și neprezentarea probelor solicitate.

Astfel constatăm, cu regret, că reprezentanții Administrației Publice Locale, preferă să încalce grav și sistematic legislația, achitând amenzi uriașe din bugetul public, în loc să apere interesele legitime ale cetățenilor.

Banii cu care a fost sancționată pretura Râșcani pe acest caz erau suficienți pentru ca pretura să amenajeze un scuar întreg, suma fiind echivalentă cu costul a 20 de bănci în parc sau cu 58 de tomberoane de gunoi.

Judecătoria Râșcani a sesizat pe acest caz și Primarul General al mun. Chișinău – Ion Ceban.

 


 

În urma multiplelor sesizări parvenite în adresa CPR Moldova de la agenții economici cu privire la abuzurile comise de către autoritățile publice locale din mun.Chișinău la obținerea actelor necesare permisive pentru a desfășura activitatea de comerț stradal, CPR Moldova a decis să inițieze un proces de litigare vs Pretura sect. Râșcani. Acesta are drept scop, crearea unui precedent judiciar favorabil mediului de afaceri onest, care ar putea produce schimbări sistemice semnificative în obținerea autorizațiilor de la APL-uri pentru desfășurarea comerțului stradal în strictă conformitate cu prevederile legale. Actualmente prevederile legale sunt aplicate selectiv, în funcție de agenții economici care solicită autorizațiile. În timp ce unii operatori economici obțin cu ușurință toate autorizațiile, alții sunt nevoiți să înfrunte birocrația autorităților luni în șir. Acest fapt trezește o suspiciune de coruptibilitate, care se manifestă prin înțelegeri între anumiți agenți economici și funcționari publici, de altfel este inexplicabil tratamentul diferit și selectiv la obținerea autorizațiilor pentru comerțul stradal.

Astfel, la data de 10 aprilie 2020, oferind suportul necesar juridic unui S.R.L, în renumitul caz a lui Ion Andronache (despre care am scris anterior), care a încercat să obțină autorizația pe cale legală, fiind purtat pe drumuri luni în șir. Astfel a fost înaintată o cerere de chemare în judecată împotriva Preturii sec. Rîșcani, cu privire la o decizie luată abuziv de pretură la eliberarea autorizațiilor.

Citește cercetarea: Cum să punem pe roate comerțul stradal din Chișinău?

Prin încheierea judecătorului, la data de 28 mai, a fost acordat termen Preturii sec. Rîșcani, pentru ca aceștia să prezinte argumentele și probele care au stat la baza deciziei sale abuzive, care a fost contestată în instanța de judecată.

Reieșind din faptul că pretura sect. Râșcani a ignorat arbitrar această prevedere legală, la data de 04 iulie, Pretura a fost somată repetat despre necesitatea argumentării care a stat la baza deciziei contestate. Însă pretura sect. Râșcani a sfidat repetat prevederile legale, și nu au venit cu o motivare a deciziei sale.

Astfel, la data de 24 august, instanța de judecată a decis aplicarea unei amenzi în mărime de 5.000 de lei, acordând un nou termen de prezentare a informației solicitate (informație care așa și nu a fost prezentată până în prezent).

Cu regret constatăm, că reprezentanții Administrației Publice Locale (în cazul de față Pretura sect. Rîșcani) nu simt responsabilitate în acțiunile sale și  continuă sistematic să sfideze grav prevederile legale în privința cetățenilor. Chiar și după aplicarea unei amenzi de către instanță pentru pretură în urma litigiului nostru, pretura sec. Rîșcani continuă să aplice arbitrar regulamentele și în loc să funcționeze onest, creează impedimente antreprenorilor. În același timp, amenzile aplicate preturii sunt achitate tot din bugetul de stat, ci nu din contul funcționarilor care comit abuzuri. 

În acest sens facem un apel public către Autoritățile Publice Locale să nu pună piedici cetățenilor și antreprenorilor onești în desfășurarea comerțului stradal în conformitate cu prevederile legale. CPR va continua, în mod insistent, promovarea supremației legii, astfel încât asemenea practici abuzive să fie excluse. Instituțiile publice sunt obligate să răspundă solicitărilor parvenite de la cetățeni, acționând la maxim transparent și în interesul public, respectând cu strictețe prevederile legale.

 


Ai interacționat cu Primăria din localitatea ta? Ai fost mulțumit de serviciile oferite? 

Scrie-ne pe faracoruptie.md dacă te-ai confruntat cu lipsa transparenței în achizițiile publice, licitații trucate, birocrație sau ți s-a cerut mită.

 

Autori: echipa CPR Moldova


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *