fbpx

Ministrului Finanțelor Republicii Moldova, dlui Octavian Armașu

Directorului Serviciului Fiscal de Stat, dlui Serghei Pușcuța

 

Accesul la informația de interes public este imperios necesară pentru activitatea curentă a agenților economici, pentru asigurarea unei concurențe loiale și a unei economii competitive și dinamice.

Pe site-ul serviciilor fiscale electronice este menționat că pot fi verificate, în regim online, datele contribuabililor extrase din Registrul Fiscal de Stat și că odată introdus codul fiscal al contribuabilului, pot fi vizualizate următoarele informații: denumirea contribuabilului; forma organizatorico-juridică; numele administratorului; statutul companiei; datele cu privire la TVA și lipsa/existența restanțelor față de buget.

Este îngrijorător, însă, faptul că publicarea informațiilor publice, referitor la lipsa sau existența restanțelor față de buget a contribuabilului, a fost sistat, motivul invocat fiind existența unor erori în funcționarea sistemelor informaționale[1].

Deși în rubrica respectivă a site-ului apare mesajul că serviciul va fi reluat “imediat ce vor fi înlăturate deficiențele depistate”, ținem să menționăm că serviciul dat nu funcționează de cel puțin 4 luni, momentul în care CPR Moldova observat această carență.

Considrerăm că dacă o deficiență tehnică persistă timp de o perioadă atât de lungă, înseamnă că nu s-a întreprins nimic pentru ca ea să fie înlăturată.

Este bine cunoscut faptul că publicarea informațiilor referitoare la restanțele, venitul, profitul companiilor le permit agenților economici să se informeze despre situația financiară a partenerilor de afaceri, furnizorilor, clienților și să verifice solvabilitatea financiară a acestora. Astfel procedează companiile din statele Uniunii Europene, spre standardele căreia tindem. Este un bun exercițiu de promovare a transparenței în rândul agenților economici, fiecare având posibilitatea să verifice informațiile legate de obligațiile bugetare restante.

Agenția Națională de Administrare Fiscală din România (ANAF-ul) publică, spre exemplu, informații legate de datoriile restante ale unei persoane juridice față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul asigurărilor de sănătate, iar Ministerul Finanțelor Publice publică bilanțurile din ultimii 6 ani ale societăților comerciale[2].

Această bază de date este folosită de un șir de site-uri pentru a oferi informații agregate, sistematizate despre companiile din România. Astfel, agenții economici pot verifica partenerii de afaceri accesând rapoarte precum rating financiar, limita plăți la termen etc, ce furnizează informații despre cifra de afaceri, profitul net, numărul de angajați și o analiză detaliată a situației financiar-contabile a unei firme, ce poate confirma că în perioada următoare compania își va putea plăti obligațiile față de parteneri comerciali și instituțiile de credit. Un instrument ce este util atât distribuitorilor, producătorilor, furnizorilor, cât și companiilor ce doresc să cunoască situația financiară a partenerilor de afaceri sau a clienților.[3]

În contextul celor sus-menționate, solicităm reluarea urgentă a publicării datelor cu referire la lipsa sau existența restanțelor față de buget a contribuabilului.

Publicarea acestor date contribuie la o mai mare transparență și predictibilitate pentru agenții economici din Moldova și, totodată, la o mai mare încredere în rândul acestora, prevenind abuzurile și comportamentul neonest.

 

Cu respect,

CPR Moldova

 

[1] “în legătură cu erorile depistate în procesul implementării versiunilor noi a sistemelor informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat, ajustate în legătură cu implementarea codului IBAN și a clasificației economice noi, temporar se sistează serviciul de afișare a informației despre lipsa sau existența restanței față de buget din rubrica Informații publice/Despre contribuabil.”

[2] http://www.mfinante.ro/agenticod.html?pagina=domenii

[3] https://www.risco.ro/en/verifica-firma

Categorii: ApeluriNotes

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *