Accesul la informația de interes public
Context
În ultima perioadă suntem martori la îngrădirea accesului la informație de interes public, în detrimentul transparenței. Această situație constituie o problemă pentru jurnalismul de investigație, lupta contra corupției, reforma justiției, administrația publică.

Informația de interes public trebuie tratată ca un bun public și considerăm că orice barieră din calea ei este o încălcare a dreptului cetățenilor de a accesa ceea ce le aparține.

Deseori instituțiile publice ne îngrădesc accesul la informația la care avem tot dreptul, sub diferite pretexte, unul dintre cele mai populare fiind: viața privată. În același timp, viața privată a cetățeanului nu este protejată adecvat în cazurile unde o asemenea protecție este necesară, cum ar fi interceptările telefonice.
Iunie 2017
În iunie 2017, CPR Moldova solicită informații de la un șir de instituții publice, pe subiecte precum:
  • implicarea lui Igor Dodon în privatizarea hotelului "Codru";
  • persoanele decorate cu distincții de stat;
  • cheltuielile pentru deplasările în interiorul și în afara țării ale deputaților Republicii Moldova, etc.
În total au fost expediate aproximativ 50 de solicitări de informații.
26 iunie
Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cheamă la discuții publice privind Proiectul de modificare a Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul unic al instanțelor judecătorești.
29 iunie
CPR Moldova organizează o prima rundă de consultări cu jurnaliști de investigație, cu privire la obstacolele întâmpinate de mass-media în procesul obținerii informațiilor de interes public, sub pretextul protecției datelor cu caracter personal.
11 iulie
CPR Moldova expediază în adresa CSM opinia față de Proiectul Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul unic al instanțelor judecătorești.

Aceasta menționează că modificările propuse afectează negativ dreptul la informație, libertatea de expresie și cea a presei, dar și interesul public față de o justiție deschisă, corectă și integră, fără a institui un echilibru echitabil față de dreptul la viața intimă, de familie și privată
13 iulie
CPR Moldova realizează un sondaj în rândul reprezentanților mass-media privind cazurile de încălcare a dreptului la acces la informație motivat de protecția datelor cu caracter personal.
15 august
CPR Moldova publică studiul „Cum statul îngrădește presei accesul la informația de interes public?” care identifică și analizează șase metode prin care autoritățile Republicii Moldova îngrădesc accesul la informație pentru presa de investigație, ținând cont de legislația cu privire la accesul la informație și cea cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
28 august
CPR Moldova a constatat, că timp de peste două luni setul de date din Registrul de stat al unităților de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica Moldova nu a fost actualizat.

Astfel, CPR Moldova solicită reluarea publicării regulate a setului de date din Registrul de stat al unităților de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica Moldova conform aranjamentelor precedente.
Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova motivează nepublicarea informațiilor în cauză prin faptul că: „în perioada iulie-septembrie 2017 întreprinderile cu atribuții de registrator și deținător al Registrului de Stat al Unităților de drept au fost antrenate în procesul de reorganizare instituțională privind constituirea Agenției Servicii Publice".

Setul de date este publicat de către Agenția Servicii Publice în ziua imediat următoare.
1 septembrie
Mihai Poalelungi, Președintele Curții Supreme, publică studiul cu privire la problema anonimizării hotărârilor judecătorești în Republica Moldova:
„Dreptul la respectarea vieții private și justiția transparentă: două exerciții de punere în balanță"
4 septembrie
CPR Moldova dă în judecată Ministerul Economiei în legătură cu limitarea accesului la informații privind procesul de privatizare a Hotelului „Codru”.
5 septembrie
CPR Moldova realizează un sondaj privind transparența, accesul la informație, protecția datelor cu caracter personal din perspectiva mediului de afaceri. Scopul sondajului este analiza modului în care lipsa accesului la informație afectează businessul autohton.
8 septembrie
Concluziile studiului realizat de CPR Moldova „Cum statul îngrădește presei accesul la informația de interes public?” sunt succedate de un articol de analiză care cuprinde cele mai importante argumente și constatări la acest subiect.
15 septembrie
Subiectul este discutat la TV8, în cadrul emisiunii Cutia Neagră, cu participarea CPR Moldova.
28 septembrie
CPR Moldova organizează o dezbatere publică în care este abordată responsabilitatea și transparența fiscale pentru prevenirea corupției.

Transparența, inclusiv cea fiscală, este cea mai bună și ieftină garanție împotriva corupției, abuzului de putere, spălării de bani și evaziunii fiscale.
4 octombrie
CPR Moldova timp de trei luni a încercat să obțină informația despre deplasările diferitor demnitari. Autoritățile ce dețin informația dată au găsit, de fiecare dată, pretexte pentru a nu satisface cererea.

În sfârșit, informația privind cheltuielile de deplasare în străinătate ale deputaților, pentru perioada anilor 2015 - 2016, este obținută de la secretariatul Parlamentului Republicii Moldova.
9 octombrie
Instituții media, jurnaliști și organizații ale societății civile vin cu un apel public către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în care își exprimă nedumerirea în legătură cu includerea pe ordinea de zi a ședinței CSM din 10 octombrie 2017 a noului Regulament cu privire la modul de publicare a hotărârilor judecătorești.

Proiectul prevede anonimizarea în hotărârile judecătorești publicate pe portalul web al instanțelor judecătorești a identității tuturor persoanelor fizice.
Președintele Curții Supreme de Justiție nu este de acord cu prevederile proiectului Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul unic al instanțelor.

Mihai Poalelungi propune un Regulament de alternativă care va asigura respectarea dreptului la acces la informație și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal.
10 octombrie
Protest pașnic în fața Consiliului Superior al Magistraturii contra anonimizării hotărârilor judecătorești.

Jurnaliști și reprezentanți ai societății civile au protestat în fața clădirii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) împotriva adoptării unui nou Regulament cu privire la modul de publicare a hotărârilor judecătorești.
Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat noul Regulament privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul național al instanțelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție.

A fost adoptat proiectul alternativ promovat de Președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi. Spre deosebire de proiectul CSM, proiectul CSJ prevede publicarea hotărârilor judecătorești fără anonimizare.
18 octombrie
CPR Moldova semnează o adresare oficială a societății civile către reprezentațele diplomatice străine, acreditate în Republica Moldova.
Organizațiile semnatare solicită condamnarea situației alarmante în care din ce în ce mai des se găsesc reprezentații instituțiilor media independente în Republica Moldova și sancționarea celor care acționează împotriva transparenței, accesului la informații și libertății presei.
17 noiembrie
CPR Moldova publică o a doua notă despre cheltuielile de deplasare în străinătate ale oficialilor moldoveni, de data aceasta a Ministerelor. Nota prezintă informațiile obținute prin solicitări de informații remise în perioada lunii septembrie prin e-mail, ținând cont de faptul că legea cu privire la accesul la informație (art. 13) prevede că solicitările de informație pot fi adresate în orice formă, scrisă sau verbală, inclusiv electronică.

Este de remarcat faptul că patru ministere nu au oferit niciun fel de informație la acest subiect și doar două - Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale - au oferit un răspuns complet și la timp. Anterior, pentru obținerea acestor informații, ne-am adresat, în repetate rânduri, Ministerului Finanțelor, care a refuzat să ne ofere datele, deși dispune de ele.
5 decembrie
CPR Moldova a găzduit un atelier de lucru pentru identificarea impedimentelor cu care se confruntă tineri antreprenori în inițierea și desfășurarea unei afaceri, inclusiv din perspectiva accesului la informații. La eveniment au participat tineri antreprenori, reprezentând diverse sectoare de activitate: alimentație publică, turism, transport, de construcții, consultanță financiară, IT, industria textilă etc.

Printre constatările atelierului au fost lipsa transparenței și unui acces facilitat (liber și gratuit) la informația publică, specifică și necesară unui antreprenor începător.

CPR a prezentat și rezultatele preliminare un studiu realizat de curând, legat de același subiect.
8 decembrie
CPR publică o analiză a accesului la informații în contextul mediului de afaceri:
Cum lipsa transparenței și a informației accesibile afectează mediul de afaceri din Republica Moldova. Studiu de caz: întreprinderile micro, mici și mijlocii.

În studiu, am încercat să demonstrăm în ce mod și lipsa accesului la ce tip de informații limitează transparența, predictibilitatea și reduc șansele existenței unui mediu concurențial pentru antreprenorii din Moldova.
11 decembrie
Ca răspuns la mai multe decizii decizii ale autorităților publice care limitează libertatea funcționarilor și a instituțiilor publice de a comunică cu populația și mass-media (în special un ordin al Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și o Dispoziție a Primarului General al Municipiului Chișinău în acest sens), CPR Moldova publică un
Apel către autoritățile publice de a anula legislația secundară care au un efect negativ asupra transparenței instituțiilor.

În apel atenționăm că:
„(...) aceste acte normative cu siguranță vor avea un efect negativ asupra transparenței, accesului la informație, libertății presei, dar și respectării dreptului la opinie și exprimare al funcționarului public".